Food for Tomorrow

    Food for Tomorrow është një iniciativë e cila synon të lidhë dhe fuqizojë të rinjtë e talentuar në Ballkanin Perëndimor dhe Suedi dhe të ndihmojë idetë e tyre të konkretizohen në projekte për një të ardhme të qëndrueshme për ushqimin. Mënyra si ne...